PRF CENTRIFUGA = rychlé hojení

Zjednodušeně řečeno pomocí centrifugy odstředíme krevních destičky pacienta a výrazně pozitivně tím ovlivňujeme výsledek ošetření.

Koncept PRF  je založený na principu odstředění vlastní neupravené krve, bez antikoagulancií. Po skončení procesu centrifugace se získá fibrinová sraženina obsahující většinu krevních destiček a bílých krvinek.

Tato sraženina, nazývaná Fibrin bohatý na trombocyty (PRF – Platelet Riche Fibrin), v místě kde se nachází postupně ze sebe uvolňuje růstové faktory a cytokiny (VEGF, PDGF, TGF Beta, Trombospondin).

Předpokládá se, že tyto faktory akcelerují hojení měkkých tkání a kosti. Je možné nalézt množství mezinárodních publikací, které demonstrují efektivitu PRF v mnoha indikacích: stomatochirurgie (implantologická chirurgie, kostní regenerace a augmentace, parodontologická chirurgie, extrakce atd.), ortopedie, kosmetická a dermatologická chirurgie.

Sinus lift • Implantáty • Kostní štěpy • Léčba • Parodontologie • Extrakce

Stáhnout žádanku