PRF CENTRIFUGA

Výrazně pozitivně tím ovlivňujeme výsledek ošetření.

Koncept PRF  je založený na principu odstředění vlastní neupravené krve, bez antikoagulancií. Po skončení procesu centrifugace se získá fibrinová sraženina obsahující většinu krevních destiček a bílých krvinek.

Tato sraženina, nazývaná Fibrin bohatý na trombocyty (PRF – Platelet Riche Fibrin), v místě kde se nachází postupně ze sebe uvolňuje růstové faktory a cytokiny (VEGF, PDGF, TGF Beta, Trombospondin).

Předpokládá se, že tyto faktory akcelerují hojení měkkých tkání a kosti. Je možné nalézt množství mezinárodních publikací, které demonstrují efektivitu PRF v mnoha indikacích: stomatochirurgie (implantologická chirurgie, kostní regenerace a augmentace, parodontologická chirurgie, extrakce atd.), ortopedie, kosmetická a dermatologická chirurgie.

Sinus lift • Implantáty • Kostní štěpy • Léčba • Parodontologie • Extrakce

Stáhnout žádanku