Exstirpace cysty

Nejjednodušším exstirpačním výkonem je prostá exkochleace cystického vaku extrakční ránou. V horní čelisti u větších cyst, které z větší části nebo zcela zatlačily čelistní dutinu, případně deformovaly i dutinu nosní, je nutné výkon rozšířit a spojit dutinu vzniklou po exstirpaci cysty s dutinou čelistní v jednu společnou paranazální dutinu. Současně se provede i široká fenestrace do dolního nosního průduchu (prevence infekce pooperačního hematomu).

Stáhnout žádanku