Augmentace

Augmentace je odborným názvem pro dostavbu chybějící kosti, pokud je u pacienta nedostatek kosti pro zavedení implantátu nebo zachování stability implantátu v kosti.

Při atrofii čelisti v horizontálním i vertikálním směru (úbytku šířky a výšky kosti) je pro implantaci vyžadovaná určitá minimální výška a šířka kosti, kterou lze docílit pomocí speciálních operačních technik a materiálů. Mezi metody ošetření se řadí použití náhradního kostního materiálu, kostního štěpu, povedení sinus lift (augmentace čelistní dutiny pro zavedení implantátů v horní čelisti), použití růstových faktorů, kolagenních membrán a další.

Doba hojení je po těchto zákrocích v rozmezí 6-9 měsíců, v některých případech až 12 měsíců, doba závisí vždy na rozsahu výkonu (dostavby).

Stáhnout žádanku