Analgosedace

Co je to řízená sedace/analgosedace
Jedná se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny, ošetřovaný pacient v průběhu celého výkonu pospává. Na průběh zubního ošetření si na navíc nebudete pamatovat. Tento stav lze navodit vysoce bezpečným preparátem Dormicum (Midazolam) nebo Propofol. Stav je vnímám pacienty velmi příjemně a vždy je hodnocen velmi pozitivně. Uvedená metoda prošla dlouholetým klinickým testování je hojně medicínsky využívána.

Chci podstoupit ošetření v analgosedaci, na co se musím připravit?
Jestliže po dohodě se svým ošetřujícím stomatologem hodláte podstoupit ošetření v řízené sedaci/analgosedaci je třeba stanovit termín ošetření. Vaším úkolem bude telefonicky kontaktovat anesteziologa a dále se řídit jeho pokyny. Požádá Vás o vyplnění anesteziologického dotazníku. V den ošetření se dostavíte na lačno a v doprovodu druhé osoby, která zajistí Vaši dopravu domů. Doprovázející osoba může být též k Vaší dopravě domů vyzvána telefonicky až po skončení ošetření.
Počítejte se setrváním 1-2 hodin po ošetření v čekárně zubní ordinace!
Prosíme , nepoužívejte v den ošetření žádný výrazný make-up, lakované nehty či snímatelné ozdoby (šperky).

Jak probíhá ošetření?
Po telefonickém pohovoru s anesteziologem se v určený den dostavíte k ošetření asi 15 minut před stanoveným termínem. Předáte v čekárně zubní ordinace vyplněný anesteziologický dotazník a v případě potřeby Vám budou poskytnuty další doplňující informace.Po usazení do křesla zubní soupravy Vám anesteziolog zavede do žíly na předloktí malou kanylu (stejné jako při odběru krve), která zůstane zavedena po celou dobu ošetření. Anesteziolog pak zahájí aplikaci látky, která rychle navodí velmi příjemný stav a libé pocity. Bolestivost odstaní zubní lékař podáním místního anestetika. Po skončení ošetření se přesunete do čekárny, kde ještě strávíte anesteziologem určenou dobu cca 30-60 minut. Po závěrečné kontrole stavu vědomí lékařem Vás doprovázející osoba dopraví domů.

Jak dlouho přetrvává ovlivnění podaným preparátem Dormicum?
Přestože již krátce po výkonu budete schopni adekvátní komunikace, je třeba mýt na mysli, že úplné vyloučení anestetika z organismu potrvá ještě několik hodin. Z tohoto důvodu není dovoleno, abyste po výkonu šel (šla) sám (sama) domů, řídil(a) auto či jel(a) prostředkem hromadné přepravy osob. Z důvodů

Vaší maximální bezpečnosti po dobu 24 hodiny:

 

Doporučení.

Vyskytují se nějaké nežádoucí účinky či kontraindikace sedace?
Používané preparáty jsou vysoce bezpečná a snadno ovladatelná anestetika, jejichž účinek lze v případě potřeby okamžitě zrušit příslušným antidotem. Dormicum za běžných okolností neovlivňuje podstatně krevní oběh a ani vliv na dýchání u mladších lidí není většinou klinicky významný. Anestetikum lze podávat v těhotenství a během kojení, při postižení glaukomem s uzavřeným úhlem, při obstrukční plicní chorobě, ledvinné nedostatečńosti, při těžké poruše funkce nadledvin, při myasthenii gravis a při přecitlivělosti na benzodiazepiny!

Kolik to celé stojí?
Cena ošetření se skládá ze dvou částí, a to poplatky za anlgosedaci a stomatologický výkon. O ceně Vás bude informovat Váš ošetřující zubní lékař.

Stáhnout žádanku