VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A STANOVENÍ LÉČEBNÉHO PLÁNU

Při vstupním vyšetření zjistíme Váš aktuální zdravotní stav a důvody, které Vás k nám přivádějí.
Druhým krokem je detailní vyšetření Vašeho chrupu a měkkých tkání přímým pohledem a pomocí vyšetřovacích nástrojů, zhotovení RTG a OPG (panoramatické RTG) či CBCT (3D scan).
Poté vyšetření vyhodnotíme, navrhneme možnosti léčby a společně stanovíme léčebný a finanční plán s ohledem na Vaše individuální možnosti.

Speciální nabídka: Nabízíme vyšetření pod operačním mikroskopem pro zjištění prasklin a netěsností starých výplní.

Cena: Hrazeno zdravotní pojišťovnou, mimo CBCT a vyšetření pod operačním mikroskopem.