STOMATOCHIRURGIE A IMPLANTÁTY

Akutní stavy se snažíme ošetřit tentýž den. Prosíme o konzultaci po telefonu, kdy Vám sdělíme přesný čas.