PRF CENTRIFUGA

Ve stomatochirurgii se pro učely dosažení lepšího výsledku používá autogenní PRF (fibrin bohatý na trombocyty). Předcházíme tak vzniku alergických reakcí.  Organismem je velmi dobře přijímán, nehrozí nebezpečí přenosu nemocí, podporuje proces přirozeného hojení v jeho kritické fázi (po dobu minimálně 7 dní a déle), pomalé uvolňování růstových faktorů, proteinů, cytokinů  a leukocytů.

Výrazně pozitivně je ovlivňěn výsledek ošetření.

Koncept PRF  je založený na principu odstředění vlastní neupravené krve, bez antikoagulancií. Po skončení procesu centrifugace se získá fibrinová sraženina obsahující většinu krevních destiček a bílých krvinek.

Tato sraženina, nazývaná Fibrin bohatý na trombocyty (PRF – Platelet Riche Fibrin), v místě kde se nachází postupně ze sebe uvolňuje růstové faktory a cytokiny (VEGF, PDGF, TGF Beta, Trombospondin).

Předpokládá se, že tyto faktory akcelerují hojení měkkých tkání a kosti. Je možné nalézt množství mezinárodních publikací, které demonstrují efektivitu PRF v mnoha indikacích: stomatochirurgie (implantologická chirurgie, kostní regenerace a augmentace, parodontologická chirurgie, extrakce atd.), ortopedie, kosmetická a dermatologická chirurgie.

Sinus lift • Implantáty • Kostní štěpy • Léčba • Parodontologie • Extrakce