OMEZENÍ PARKOVÁNÍ 28.4.-12.5.2023

VYTVOŘENO DNE: Středa 19 dubna, 2023

Bohužel jsme Vám nuceni oznámit skutečnost, že proběhne:

Rekonstrukce parkovací plochy. Rekonstrukci je naplánována tak, aby byla co nejkratší a týkala se co nejmenšího počtu pracovních dnů.
Rekonstrukce bude probíhat ve dnech 28.4. až 12.5. a tím bude omezeno po nezbytně nutnou dobu užívání této plochy, což znamená, že nebude možné parkování na parkovacích místech pro návštěvy. Průjezd pro zásobování bude možný se zvýšenou opatrností.
Žádáme Vás proto o předání informace o omezené možnosti parkování Vašim klientům v těchto dnech, příp. Vašim dodavatelům.
Klienti, zaměstnanci se k nám jinak než vozem, dostanou:

Palmovka – autobus X10 jedna zastávka na znamení

Ohrada – autobus 136, X10 – jedna zastávka na znamení

Dále mohou využít parkoviště nebo parkovací dům u hotelu STEP – 10 minut chůze a event. parkování v blízkosti okolních ulic.
Omlouváme se za vzniklé komplikace, budete-li něco potřebovat konzultovat, neváhejte mě zavolat a jistě najdeme přijatelné řešení.
Děkuji za pochopení
Andrea Vítková
Property Manager
K.REK a.s.
774 504 721

NEJNOVĚJŠÍ